Make your own free website on Tripod.com

SOM MALİ MÜŞAVİRLİK
Muhasebe-Denetim-Mali Danışmanlık

SSK

E-Bildirge

Hizmet Akdi

İs Kanunu

Hizmet Dökümü

Emeklilik Sorgu

Vergi

Vergi Mevzuatı

e-Beyanname

Vergi Daireleri

Vergi Kimlik No

Vergi Takvimi

Mevzuat

Kanunlar

Tüzükler

Yönetmelikler

Tebliğler

Muktezalar

Diğer

Dilekçe-Formlar

TC Kimlik No

Araç Vergi Borcu Sorgulama

Gelir Vergisi-Gecikme Zammı Sorgulama

Bağkur emeklilik Sorgulama

SM,SMMM,YMM
2007 Asgari Ücret
Tarifeleri

Anket

Sitemizi nasıl
buldunuz?
Son Durum

Altyapı: Pollemik.com

SOM MALİ MÜŞAVİRLİK TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLER

DENETİM VE MUHASEBE
Şirketinize özel bağımsız iç denetim hizmetinin sunulması, Muhasebe sistemlerinin kurulması yapılandırılması, Bütçe ve bütçe kontrol sistemlerinin oluşturulması. Maliyet kontrol sistemlerinin kontrolü ve yapılandırılması, İç denetim sistemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
Şirket satınalma, devir, birleşme ve bölünmelerine yönelik yapılması gerken yasal işlemler, Yeniden yapılanma ve kurumsallaşma çalışmalarına yönelik çalışmalar.Sermaye piyasası, kambiyo, yatırım teşvik, finansal kiralama ve sosyal güvenlik mevzuatı danışmanlıkları, Yerli yabancı ortaklı şirket kuruluşları, Şirket hukuku danışmanlığı, Yabancıların çalışma izinleri

MALİ DANIŞMANLIK
Vergisel uyuşmazlıklar, Kurumsal ve Bireysel vergi danışmanlığı,  Vergisel teşvikler, istisna ve muafiyetler Serbest bölgeler, Vergi anlaşmaları, Uluslararası vergilendirme,Yabancı uyrukluların vergilendirilmesi, Uzlaşma, Haciz, tecil, terkin, ve benzeri vergisel uyuşmazlıklarında danışmanlık hizmeti. Şirketleri ilgilendiren diğer mali konular 

Anket

Size göre mesleğimizin en büyük sorunu nedir?
(En az 1, en çok 4 seçenek işaretleyiniz)
Son Durum
Altyapı: Pollemik.com

Döviz Kurları

 

Önemli Linkler

TURMOB

TESMER

ASMMMO

Maliye Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Merkez Bankası

Hazine Müsteşarlığı

Gümrük Müsteşarlığı

Bağkur

Resmi Gazete

Faydalı Bilgiler

Vergi

SSK

Muhasebe

YMM ve SMMM Odaları İletişim

Güzel Sözler

 

©copyright som mali müşavirlik 2006

 

design by Osman Ergün