Make your own free website on Tripod.com

SOM MALİ MÜŞAVİRLİK
Muhasebe-Denetim-Mali Danışmanlık

SSK

E-Bildirge

Hizmet Akdi

İs Kanunu

Hizmet Dökümü

Emeklilik Sorgu

Vergi

Vergi Mevzuatı

e-Beyanname

Vergi Daireleri

Vergi Kimlik No

Vergi Takvimi

Mevzuat

Kanunlar

Tüzükler

Yönetmelikler

Tebliğler

Muktezalar

Diğer

Dilekçe-Formlar

TC Kimlik No

Araç Vergi Borcu Sorgulama

Gelir Vergisi-Gecikme Zammı Sorgulama

Bağkur emeklilik Sorgulama

SM,SMMM,YMM
2007 Asgari Ücret
Tarifeleri

Anket

Sitemizi nasıl
buldunuz?
Son Durum

Altyapı: Pollemik.com

LİNKLER

   

 

GEREKLİ OLABİLECEK DİĞER LİNKLER

YASAMA VE YÜRÜTME

KAMU KURUMLARI

T.C.Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
T.C.Başbakanlık
Adalet Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı

ODALAR VE BORSALAR

Ankara Sanayi Odası
Ankara Ticaret Odası
İstanbul Altın Borsası
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İstanbul Sanayi Odası
İstanbul Ticaret Odası
Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye Bankalar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Türkiye Noterler Birliği
Türkiye SMMM ve YMM Odaları Birliği

DERNEK VE VAKIFLAR

Hür Sanayici ve İşadamları Derneği
İktisadi Kalkınma Vakfı
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
Türk Dış Ticaret Vakfı
Türkiye Genç İşadamları Derneği
Türkiye Kızılay Derneği
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği

GAZETELER

Akşam
Cumhuriyet
Bugün
Dünya
Evrensel
Güneş
Tercüman
Hürriyet
Milli Gazete
Milliyet
Ortadoğu
Radikal
Sabah
Star
Türkiye
Vakit
Vatan
Yeni Asya
Yeniçağ
Yeni Şafak
Zaman
Anayasa Mahkemesi
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
Danıştay
Devlet İstatistik Enstitüsü
Devlet Malzeme Ofisi
Devlet Planlama Teşkilatı
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Gelirler Genel Müdürlüğü
Genel Kurmay Başkanlığı
Gümrük Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı
Hesap Uzmanları Kurulu
KOSGEB Başkanlığı
Maliye Teftiş Kurulu
Merkez Bankası
Milli İstihbarat Teşkilatı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Rekabet Kurumu
Sayıştay
Sermaye Piyasası Kurulu
SSK Genel Müdürlüğü
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Telekomünikasyon Kurumu
TÜBİTAK
Türk Patent Enstitüsü
Türkiye İş Kurumu
Tütün Piyasası Denetleme Kurulu
Yargıtay Başkanlığı
Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı

DİĞER LİNKLER

Avrupa Patent Organizasyonu
Dünya Bankası
Dünya Ticaret Örgütü
Türk Standartları Enstitüsü
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
Uluslararası Çalışma Bürosu
Uluslararası Muhasebe Federasyonu
Uluslararası Para Fonu

BANKALAR

Akbank
Alternatif Bank
Anadolubank
Bank Europa
Citibank
Denizbank
Dışbank
Finansbank
Garanti
Halkbankası
HSBC Bank
İş Bankası
Koçbank
MNG Bank
Oyak Bank
Şekerbank
Takasbank
Türk Ekonomi Bankası
Vakıfbank
Yapı Kredi
Ziraat Bankası

    

 

Anket

Size göre mesleğimizin en büyük sorunu nedir?
(En az 1, en çok 4 seçenek işaretleyiniz)
Son Durum
Altyapı: Pollemik.com

Döviz Kurları

 

Önemli Linkler

TURMOB

TESMER

ASMMMO

Maliye Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Merkez Bankası

Hazine Müsteşarlığı

Gümrük Müsteşarlığı

Bağkur

Resmi Gazete

Faydalı Bilgiler

Vergi

SSK

Muhasebe

YMM ve SMMM Odaları İletişim

Güzel Sözler

 

©copyright som mali müşavirlik 2006

 

design by Osman Ergün